Facebook Share

Share on facebook

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร-แก้ไขปัญหาหนี้สินฯให้กับเกษตรกร

สืบเนื่องจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางพรรณี นาพรมเทพ เกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน และปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เข้าร้องทุกข์เนื่องจากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

เนื้อที่ 6 ไร่ 32 ตารางวาเศษ ถูกยึดทรัพย์บังคับคดี เนื่องจาก เช่าซื้อรถยนต์ แล้วเกิดปัญหาสุขภาพจึงไม่สามารถส่งรถยนต์ต่อไหว จึงทำเรื่องขอคืนรถยนต์ ให้กับบริษัทเช่าซื้อ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 ปี กับมีหมายศาลมาติดที่บ้าน จึงเข้าร้องทุกข์ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร
โดยนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้รับเรื่องร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือ จึงได้ดำเนินการประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เพิ่มวงเงินกู้ให้กับเกษตรกร เพื่อใช้ในการไกลเกลี่ยกับบริษัทเช่าซื้อรถยนต์ที่สำนักงานบังคับคดี ในรอบต่อไป


สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนแก้ไขประเด็นปัญหา 5 ด้านให้กับเกษตรกร โดยปัญหาที่ดินทำกิน เป็นประเด็นหนึ่งที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ถ้าเกษตรกรมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ก็จะทำให้เกษตรกร สามารถไม่เป็นหนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีที่ดินทำกินไว้ใช้ประโยชน์ได้ ดังคำที่ นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้พูดว่า “ทุกข์ของเกษตรกร คือทุกข์ของสภาเกษตรกร”

คลิกลิงค์เพื่อรับชม

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.