Facebook Share

Share on facebook

รับเรื่องราวร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือของเกษตรกร แนวทางการแก้ปัญหาของเกษตรกร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือของเกษตรกร แนวทางการแก้ปัญหาของเกษตรกรตามภารกิจหน้าที่

 

ขับเคลื่อนปัญหา 5ด้าน 1.ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 2.ปัญหาที่ดินทำกิน 3.ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 4.ปัญหาราคาสินค้าเกษตร และ5.ปัญหาสวัสดิการสิทธิเกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งได้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือของเกษตรกร จากนายชุ่ม เกิดฤทธิ์ อายุ 51 ปี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 บ้านห้วยขมิ้นแห้ง ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้าน 12 ราย ร้องทุกข์ว่าชาวบ้านเหล่านี้มีบ้านเรือนและที่ดินทำกินอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนและมีถนนลาดยางตัดผ่านกลางหมู่บ้าน ซึ่งตั้งรกรากอยู่บริเวณดังกล่าวมานานกว่า 50ปี แต่ปรากฏว่าจากอดีตถึงปัจจุบันราษฎร ทั้ง 12 ราย พยายามทำเรื่องเพื่อขอรางวัดที่ดินเพื่อจะออกโฉนด เวลาผ่านไปยาวนานกว่า 50 ปี ก็ยังไม่มีความคืบหน้า จึงออกมาร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือมายังสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขอให้เป็นตัวกลางประสานขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

คลิกลิงค์เพื่อรับชม

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.