Facebook Share

Share on facebook

ประชุมคณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกคณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือ ชี้แนวทางปลดแอกอนาคตข้าวไทย เสนอให้รัฐบาล เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรให้ตรงจุด ทั้งนี้ นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายสุธน เทียนเฮง อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมให้คำชี้แนะในการปารประชุมครั้งนี้ด้วย


สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.